Jak działa nasze urządzenie?

Aby zrozumieć zjawisko elektroosmozy należy przypomnieć sobie jedno z pojęć chemicznych i fizycznych z czasów szkolnych. Chodzi mianowicie o higroskopijność. Jest to proces znany nam wszystkim, choć niekoniecznie z tą, dość fachową nazwą kojarzony. Niejednokrotnie pozostawiony bez przykrycia cukier chcąc nie chcąc w wilgotnym pomieszczeniu zacznie się zbrylać w grudki. Podobne właściwości wykazuje mąka, czy glukoza (cukier prosty). Chodzi tu bowiem o pewne właściwości fizyczne substancji, które dzięki różnicy mikro potencjałów elektrycznych z otoczeniem mają tendencje do pochłaniania wilgoci. Pamiętajmy też, że wilgoć w powietrzu jest zawsze obecna i bez niej trudno byłoby nam funkcjonować.

Podobne właściwości ma też cement, beton i gips - materiały stosowane w budownictwie do stawiania i wykańczania murów naszych domów i innych budynków gospodarczych. W niektórych przypadkach ściany (na tej samej zasadzie co cukier) mogą wykazywać tendencję do wchłaniania wilgoci. Jeśli tenże proces jest szybszy niż samoczynne osuszanie się materiału, mogą pojawić się pleśni, grzyby lub inne uszkodzenia fizyczne.

Budynki i ich ściany mogą też mieć tendencje do podciągania wilgoci z gruntu ku górze. Tak jak zanurzony kawałek papieru w wodzie spowoduje, że cała chusteczka stanie się mokra, tak ściany również mogą gromadzić nadmiar wilgoci prowadzący do poważnych problemów natury remontowej.

Procesy te da się jednak odwrócić procesem elektroosmozy (urządzenie GPL-111). Specjalnie zaprojektowane urządzenie elektryczne, emitujące słabe fale elektromagnetyczne powoduje odwrócenie się procesu podciągania wody przez kapilary murów. Następuje wtedy zatrzymanie procesu wilgotnienia budowli i zaczyna się proces osuszania. W zależności od stopnia zaawansowania zawilgocenia osuszanie trwa od 2 miesięcy do 3 lat. Samo urządzenie Osuszacz Muru GPL-111 nie jest energochłonne, gdyż używa około 1,5 kW energii miesięcznie. Jest to zatem o wiele tańszy i bardziej efektywny proces niż osuszanie mechaniczne. Dodatkowo elektroosmoza nie wymaga opróżniania pomieszczeń i opuszczania budynków. Również nie wymaga żadnych prac remontowych, ani fizycznego naruszania izolacji.

  Certyfikaty i świadectwa
 • certyfikat zgodności CE/13/62/09/BE
 • certyfikat bezpieczeństwa B/13/34/12/BE
 • atest higieniczny HK/B/1306/01/2010
 • deklarację zgodności WE 1/2012
 • orzeczenie pp. 325/PZ/2009/NM z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
  Wykorzystane zostało m.in. przez:
 • Sąd Okręgowy w Krośnie bud. zabytkowy
 • Sąd Rejonowy budynek archiwum w Lubaczowie
 • Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie
 • Budynek Ratusza w Tuchowie
 • Budynek Starostwa Powiatowego w Łańcucie inż. Kaduk
 • Szkoła Podstawowa w Hadykówce k/Nowej Dęby

 
Specyfikacja Urządzenia
 • Napięcie zasilania: 230V AC
 • Moc: 1.5 -2.0 W
 • Wielkość indukcji magnetycznej B w otoczeniu urządzenie (15cm): 0.1 - 0.6 µT
 • Wielkość natężenia pola elektromagnetycznego E w otoczeniu urządzenia (15cm): 10 - 110V/m
 • Częstotliwość emitowania: 9.5 Hz
 • Zasięg korzystnego działania w promieniu: do 15m
 • Zabezpieczenie bezpiecznikowe: zgodnie z opisem, AC1 - 100mA, AC2 - 100mA

Definicja elektroosmozy

Elektroosmoza - osmoza, która zachodzi pod wpływem przyłożonej różnicy potencjału elektrycznego. Zjawisko to zachodzi w sposób zależny od kształtu i rodzaju ośrodka, a także rodzaju cząstek rozpuszczonych. Polega na ruchu całego ośrodka, czyli fazy rozpraszającej układu koloidowego, w stosunku do fazy rozproszonej. Zjawisko to zachodzi na błonach półprzepuszczalnych, które będąc nieprzepuszczalnymi dla fazy rozproszonej unieruchamiają ją na swej powierzchni. W tych warunkach zdolność poruszania się pod wpływem pola elektrycznego ma tylko faza rozpraszająca.
Więcej na Wikipedia.org


 Osuszacz muru GPL-111 w liczbach

00
metrów, promień działania urządzenia
0
PLN, miesięczny koszt działania
00
lat, gwarancji na urządzenie
0000
zastosowań na całym świecie

Skontaktuj się z nami pod numerem: +48 510 089 967