Co to jest ruch kapilarny?

ruch kapilarny wody

Ruchem kapilarnym wilgoci nazywamy pionowy przepływ wody gruntowej ku górze poprzez przepuszczalną strukturę muru. Woda przemieszczana jest w murze przez pory, zwane inaczej kapilarami.

Podciąganie kapilarne wilgoci

Od kilku czynników zależy jednak, na jaką wysokość wilgoć od ziemi może podnieść się do góry. Wpływ na ruch kapilarny ma m.in. struktura porów oraz szybkość z jaką woda będzie parować z powierzchni muru. W przypadku węższych porów woda podciągana będzie szybciej niż w porach o dużych rozmiarach. Zazwyczaj kapilary o średniej wielkości sprawiają, że wilgoć wznosi się na wysokość 1,5 m. Zastosowanie nieprzepuszczalnych membran, gdzie parowanie jest bardzo niskie, może doprowadzić do tego, że wilgoć przedostanie się nawet na wysokość ponad 2 m. Warstwa zaprawy stanowi główną ścieżkę przedostawania się wody. Aby cegła została zawilgocona, najpierw woda musi przejść przez warstwy zaprawy. Pomimo, że cegły lub kamienie są nieprzepuszczalne, to woda wznosząc się do góry w warstwach zaprawy sprawia, że mur zostaje całkowicie zawilgocony. W przypadku, gdy zostanie zastosowana nieprzepuszczalna zaprawa, nawet jeśli cegła będzie porowata, woda nie przedostanie się ku górze. Warto mieć na uwadze, że warstwy zaprawy w strukturze muru mają duże znaczenie w procesie eliminacji wilgoci od ziemi, dzięki użyciu środków chemicznych.

Co zawiera woda gruntowa? Dlaczego ruch kapilary jest niekorzystny.

Woda gruntowa w swoim składzie zawiera wiele rodzajów soli. Są one rozpuszczalne i spośród nich można wymienić chlorki, azotany i siarczany. Sole są przenoszone razem z wodą i po jej odparowaniu pozostają w murze. Gromadzą się także na jego powierzchni lub na tynku. Najwyższa koncentracja soli znajduje się na górze muru, natomiast jest ona dużo niższa na dole ściany. Właściwością soli jest higroskopijność, oznacza to, że wchłaniają one wilgoć z otoczenia. Im większa ilość soli, tym lepsze wchłanianie wilgoci z otoczenia. Niestety sama obecność soli w murze powoduje zatrzymanie w nim wilgoci.

Jak zapobiegać wilgoci?

W celu osuszenia ścian zastosować można chemiczną izolację przeciwwilgociową lub usunąć zanieczyszczony solą tynk i wymienić go na specjalistyczny tynk renowacyjny, a następnie tynk docelowy. Zabezpieczenie murów i ścian środkiem antygrzybicznym również może ochronić budynek przed nadmierną wilgocią.

Pewne i bezinwazyjne murów zabezpieczenie na lata

Skutecznym rozwiązaniem na zabezpieczenie murów przed wilgocią jest instalacja urządzenia BlockAqua GPL-111, które wykorzystuje zjawisko elektroosmozy aby zapewnić izolację przeciwwilgociową.