osuszanie budynku po zalaniu

Osuszanie zalanego budynku – osuszanie po zalaniach

Skutkiem zalania lub powodzi jest pojawienie się pleśni oraz grzybów. Wiąże się to nie tylko z nieprzyjemnym zapachem, ale również może rzutować na zdrowie mieszkańców domu. Mając na uwadze nasze bezpieczeństwo należy jak najszybciej przystąpić do osuszania pomieszczenia. Czas ma tutaj ogromne znaczenie, ponieważ wystarczy zaledwie kilka godzin, aby wilgoć przeniknęła w mury budynku. 

Jak sprawnie osuszyć zalane mieszkanie?

W przypadku zalania pomieszczenia pierwszą czynnością, jaką podejmiemy będzie wypompowanie nadmiaru wody, a kolejną wyniesienie wszelkich mokrych rzeczy znajdujących się w mieszkaniu. Jeśli do czynienia mamy z intensywnym zalaniem murów, należy zlikwidować również tynk ze ścian. Osuszanie budynków może odbywać się z użyciem specjalistycznych urządzeń lub w sposób naturalny.

Naturalne osuszania zalanych budynków

Jedną z metod osuszania budynku jest wysychanie naturalne, które polega na tym, że nie wykorzystuje się do tego celu urządzeń specjalistycznych. Tego rodzaju sprzęty pomagają usunąć wilgoć, natomiast może się zdarzyć, że przyczynią się one do naruszenia elementów konstrukcji. Przystępując do naturalnego osuszenia konieczne będzie otwarcie okien oraz drzwi. Wietrzenie spowoduje, że wilgoć zostanie zmniejszona bez mechanicznej ingerencji. Niestety, proces osuszania budynku jest długotrwały. Ta metoda sprawdza się w głównej mierze w mieszkaniach, gdzie zalana została jego pewna część. W domach jednorodzinnych, zalanych wskutek powodzi, naturalne wysychanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Metoda ta jest niemożliwa do zrealizowania, ze względu na ogromną ilość wody znajdującej się zarówno w ścianach, jak i w gruncie, na którym postawiony jest dom. W czasie osuszania budynku znaczenie ma również pogoda. Jeżeli panuje niska temperatura, warto włączyć ogrzewanie, które przyspieszy cały proces osuszenia. Pamiętać należy jednak, aby nie nagrzewać powierzchni ponad miarę. Takie działanie może spowodować zniszczenie elementów drewnianych. Pomocne okażą się wentylatory, które wygenerują odpowiedni ruch powietrza. 

Mechaniczne osuszanie po zalaniu

Intensywność osuszania zalanych pomieszczeń można zwiększyć poprzez użycie ogrzewaczy, promienników podczerwieni lub źródeł mikrofalowych. Ponadto, do szybszego osuszania budynku pomocne może okazać się także obniżenie ciśnienia cząstkowego pary wodnej w powietrzu opływającym powierzchnię przegrody budowlanej oraz obniżenie ciśnienia w powietrzu opływającym przegrodę. W zależności od potrzeb, można skorzystać również z ogrzewaczy elektrycznych, gazowych lub olejowych. Warto mieć na uwadze, że urządzenie powinno być nadzorowane, aby w razie wypadku nie doszło do pożaru lub zniszczenia drewna. 

Usuwanie wilgoci po zalaniu za pomocą osuszacza

Osuszacze to kolejne urządzenia, które wspomagają proces osuszania ścian budynku. W przypadku budynków dużych rozmiarów stosuje się osuszacze przemysłowe. Urządzenia te charakteryzują się wysoką wydajnością oraz kontrolują poziom wilgoci w powietrzu w sporych pomieszczeniach tj. np. hale produkcyjne. Zastosowanie tego typu sprzętu łączy się również z wygenerowaniem dużych kosztów za energię elektryczną. 

Ponadto, wyróżnić można osuszacze adsorpcyjne oraz kondensacyjne, w których wilgotne powietrze przechodzi przez filtr wyłapujący pyły i kurz. Za pomocą osuszaczy wilgoć zostaje zamieniona w wodę i składowana jest w odpowiednich zbiornikach. Najczęściej urządzenia te wykorzystywane są do osuszania ścian w mieszkaniach.

Skuteczny i tani w eksploatacji sposób na osuszanie budynków

Po wstępnym pozbyciu się widocznej wilgoci z mieszkania lub domu, warto zainwestować w stały i skuteczny sposób na osuszanie budynku, a mianowicie Osuszacz BlockAqua GPL-111, który za pomocą elektroosmozy wypycha wodę z murów, zapewniając stałą izolację budynku.

Jak długo trwa osuszanie budynku po zalaniu?

Proces osuszania budynku po zalaniu uzależniony jest od poziomu zawilgocenia. Kiedy zawilgocenie jest niewielkie, osuszanie może trwać zaledwie kilka dni. W przypadku, gdy wilgoć głęboko wniknęła w strukturę muru, działanie to może potrwać nawet parę tygodni. Aby dobrze usunąć nadmierną wilgoć w budynku, warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy, zajmującej się osuszaniem budynków.

ruch kapilarny wody

Co to jest ruch kapilarny?

Ruchem kapilarnym wilgoci nazywamy pionowy przepływ wody gruntowej ku górze poprzez przepuszczalną strukturę muru. Woda przemieszczana jest w murze przez pory, zwane inaczej kapilarami.

Podciąganie kapilarne wilgoci

Od kilku czynników zależy jednak, na jaką wysokość wilgoć od ziemi może podnieść się do góry. Wpływ na ruch kapilarny ma m.in. struktura porów oraz szybkość z jaką woda będzie parować z powierzchni muru. W przypadku węższych porów woda podciągana będzie szybciej niż w porach o dużych rozmiarach. Zazwyczaj kapilary o średniej wielkości sprawiają, że wilgoć wznosi się na wysokość 1,5 m. Zastosowanie nieprzepuszczalnych membran, gdzie parowanie jest bardzo niskie, może doprowadzić do tego, że wilgoć przedostanie się nawet na wysokość ponad 2 m. Warstwa zaprawy stanowi główną ścieżkę przedostawania się wody. Aby cegła została zawilgocona, najpierw woda musi przejść przez warstwy zaprawy. Pomimo, że cegły lub kamienie są nieprzepuszczalne, to woda wznosząc się do góry w warstwach zaprawy sprawia, że mur zostaje całkowicie zawilgocony. W przypadku, gdy zostanie zastosowana nieprzepuszczalna zaprawa, nawet jeśli cegła będzie porowata, woda nie przedostanie się ku górze. Warto mieć na uwadze, że warstwy zaprawy w strukturze muru mają duże znaczenie w procesie eliminacji wilgoci od ziemi, dzięki użyciu środków chemicznych.

Co zawiera woda gruntowa? Dlaczego ruch kapilary jest niekorzystny.

Woda gruntowa w swoim składzie zawiera wiele rodzajów soli. Są one rozpuszczalne i spośród nich można wymienić chlorki, azotany i siarczany. Sole są przenoszone razem z wodą i po jej odparowaniu pozostają w murze. Gromadzą się także na jego powierzchni lub na tynku. Najwyższa koncentracja soli znajduje się na górze muru, natomiast jest ona dużo niższa na dole ściany. Właściwością soli jest higroskopijność, oznacza to, że wchłaniają one wilgoć z otoczenia. Im większa ilość soli, tym lepsze wchłanianie wilgoci z otoczenia. Niestety sama obecność soli w murze powoduje zatrzymanie w nim wilgoci.

Jak zapobiegać wilgoci?

W celu osuszenia ścian zastosować można chemiczną izolację przeciwwilgociową lub usunąć zanieczyszczony solą tynk i wymienić go na specjalistyczny tynk renowacyjny, a następnie tynk docelowy. Zabezpieczenie murów i ścian środkiem antygrzybicznym również może ochronić budynek przed nadmierną wilgocią.

Pewne i bezinwazyjne murów zabezpieczenie na lata

Skutecznym rozwiązaniem na zabezpieczenie murów przed wilgocią jest instalacja urządzenia BlockAqua GPL-111, które wykorzystuje zjawisko elektroosmozy aby zapewnić izolację przeciwwilgociową.

izolacja-przeciwwilgociowa

Jak skutecznie walczyć z wilgocią w domu?

Poszukiwanie skutecznego sposobu na usunięcie nadmiaru wilgoci od dawna spędza sen z powiek wielu ludziom. Najlepiej, gdy zastosowana metoda nie ingeruje w konstrukcję murów, ani fundamentów, zbędne są wówczas ewentualne środki chemiczne. Jeżeli w domu zauważa się zbyt duże ilości wilgoci, konieczne jest natychmiastowe wdrożenie naprawy tej sytuacji. Zaniedbanie tej kwestii negatywnie wpłynie na cały budynek oraz zdrowie osób w nim przebywających. Jest to szczególnie groźne dla dzieci, osób starszych oraz mających problemy z układem oddechowym. Najlepsza może okazać się metoda elektroosmozowa.

Wilgoć w domu – jak z nią walczyć?

Przeciwdziałanie występowaniu nadmiaru wilgoci w domu może przybierać różne formy. Zdecydowanie najlepiej decydować się na bezinwazyjne metody, gdyż nie będą one w żaden sposób ingerowały w fundamenty ani mury. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy izolacja budynku nie została przeprowadzona lub wykonana, ale w sposób niedbały. Wówczas pojawia się problem i to niemały. Z pomocą przychodzi metoda elektroosmozy, której schemat działania pozwala na właściwe przemieszczanie się wody do ziemi, a nie w górę – po murze. Osuszanie murów w ten sposób jest dość czasochłonne, jednak większość firm je przeprowadzających udzielają długiej gwarancji. W większości przypadków odpowiedzialny za zbyt dużą ilość wody w pomieszczeniach jest nieprawidłowa jej droga. Dzięki zastosowaniu fal elektromagnetycznych, można odwrócić jej bieg przy wykorzystaniu dedykowanych do tego celu urządzeń. Wystarczy ustawić je w odległości kilku lub kilkunastu metrów od fragmentu z największym stężeniem wilgoci. Zastosowane fale oczywiście muszą mieć właściwą częstotliwość i natężenie, tylko wówczas wykazują się największą skutecznością. W ten sposób generowana jest tak zwana odwrotna osmoza. Całkowite osuszenie budynku nie następuje jednak od razu, najczęściej czas oczekiwania wynosi do kilkudziesięciu miesięcy.

Elektroosmoza jako sposób na walkę z pleśnią i grzybami

Nadmiar wilgoci w domach wpływa bezpośrednio na powstawanie pleśni i grzybów na ścianach i suficie, co ma negatywny wpływ na zdrowie i codzienne funkcjonowanie mieszkańców. Ratunek można odnaleźć w elektroosmozie, a konkretnie w urządzeniu BlockAqua GPL-111, które nadaje się jednocześnie do zastosowania w domach z cegieł, cementu oraz innych materiałów. Czas działania rozmieszczonych urządzeń jest uzależniony od kilku czynników. Chodzi między innymi o grubość ścian i rodzaju oraz jakości zastosowanych materiałów do ich wybudowania. Jeżeli w domu zalega niewiele wilgoci, to pierwsze efekty można zauważyć już po kilku miesiącach, im większy jest problem – tym więcej czasu jest potrzebne. Największą korzyścią jest długotrwałość uzyskanych efektów. Ważne jest, by urządzenie pracowało nieustannie, nie należy jednak martwić się o ewentualne koszty. Pobierane są niewielkie zużycia energii elektrycznej, dlatego domowy budżet nie ulegnie nadszarpnięciu. Całkowity koszt działania takiego urządzenia oscyluje w okolicach złotówki miesięcznie.